Vzgojno-izobraževalno delo od 9. 11. 2020 dalje

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO OD 9. 11. 2020 DALJE

Spoštovani učenke, učenci in starši,

od 9. 11. 2020 dalje se bo za vse učence OŠ vzgojno-izobraževalno delo izvajalo na daljavo. Za učence od 6. do 9. razreda se bo ta oblika pouka nadaljevala na način, ki je bil vzpostavljen že pred jesenskimi počitnicami, za učence od 1. do 5. razreda pa se bo začel tak pouk izvajati s ponedeljkom in bo nekoliko prilagojen starostni stopnji.

NAVODILA ZA UČENCE PREDMETNE STOPNJE, OD 6. DO 9. RAZREDA
– Pouk na daljavo poteka enako kot v tednu pred jesenskimi počitnicami,
– uporabljate spletne učilnice Arnes,
– z učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (Zoom),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– upoštevajte določene roke za izdelavo ali oddajo posameznih nalog,
– v primeru nerazumevanja snovi sporočite le-to učitelju posameznega predmeta,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku.

NAVODILA ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE, OD 1. DO 5. RAZREDA
– Pouk na daljavo poteka preko spletnih učilnic Arnes oz. elektronske pošte,
– pouk oddelka vodi razrednik,
– z razrednikom in ostalimi učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (Zoom),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– v primeru nerazumevanja snovi sporočite le-to razredniku,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku.

PREHRANA ZA UČENCE, KI SO UPRAVIČENI DO PREVZEMA BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA

  • OŠ III Murska Sobota bo od 9. 11. 2020 naprej pripravljala brezplačne tople obroke za vse učence, ki so do le-teh upravičeni.
  • Do brezplačnega toplega obroka so v času epidemije upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.
  • Na topel obrok ste se prijavili pri svojem razredniku. V kolikor se še kdo odloči in bi se želel naknadno prijaviti na prehrano, kontaktirajte:
  • simona.seruga@os3ms.si ali na telefon 041 889 888.
  • Prevzem toplega obroka:
    • učenci boste topel obrok od ponedeljka, 9. 11. 2020, naprej prevzeli ob vhodu v kuhinjo (s parkirišča) OŠ III Murska Sobota med 10.30 in 13.00.

POSLOVNI ČAS ŠOLE
Poslovni čas šole od 9. 11. 2020 naprej je vsak delovni dan od 8.00 do 13.00.

POMOČ IN PODPORA TER KONTAKTI
V primeru dodatnih pojasnil, stisk zaradi epidemije ali težav s posameznega področja stopite v stik s strokovnimi delavci šole preko LoPolisa, e-pošte ali telefona:

V upanju, da se kmalu spet vrnemo v šolske klopi. Držite se in ostanite zdravi.

Vodstvo šole