Učbeniki, delovni zvezki, učna gradiva in potrebščine za šolsko leto 2022/2023

 

 

 

 

 

Spoštovani starši!

Konec šolskega leta je pred vrati in vsi že razmišljamo o nakupu učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za naslednje šolsko leto. Vse gradivo, ki ga bodo naši učenci potrebovali v novem šolskem letu, so skrbno izbrali strokovni in razredni aktivi naših učiteljev, seznam pa je potrdil Svet staršev OŠ III na korespondenčni seji (16. 5. 2022).

Učbenike si lahko učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje vsem učencem od 1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, učenci pa jih prevzamejo v šolski knjižnici v prvih dneh novega šolskega leta. Če si kdo izmed učencev ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada, ker želi imeti svoje učbenike, morate starši izpolniti in podpisati izjavo, ki jo najdete v prilogi pod Seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2022/2023 in jo oddati ali poslati skrbnici učbeniškega sklada na šoli pred zaključkom šolskega leta. Učbenike iz učbeniškega sklada, ki so jih imeli učenci izposojene, ob izteku šolskega leta urejene vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, se mora zanj plačati odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov URL, 34/2019).
Nakup delovnih zvezkov oz. učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih bodo učenci prejeli brezplačno v šoli prve dni pouka. Starši kupite samo ostale potrebščine.
Nakup delovnih zvezkov, učnih gradiv in šolskih potrebščin za učence od 4. – 9. razreda, ki jih učenci potrebujejo, je prepuščen vaši lastni izbiri. Lahko izbirate med ponudbami, ki so jih za vas pripravile različne založbe oz. knjigarne. Povezave do ponudnikov učnih gradiv, ki so zaprosili šolo za objavo, najdete na spletni strani šole. Tudi letos bomo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin objavili samo v elektronski obliki na spletni strani šole.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, učnih gradiv in potrebščin je tudi letos samo v elektronski obliki na naši spletni strani. Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 522 34 62 (šolska knjižnica).

Zlatka Horvat, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost