Učenci 6., 7. in 8. razredov ste prejeli prijavnice za obvezne izbirne predmete v šol. letu 2023/24. Učenec lahko izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbirne predmete in postopek izbire predstavljamo v priloženi zloženki.
Učenci naj prijavnice vrnejo razrednikom do petka, 19. 5. 2023.

Svetovalna služba