Razpis za vpis v srednje šole

Na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Šolska svetovalna služba