Stanje prijav za vpis v srednje šole

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Informacijo o stanju prijav za vpis v srednje šole, ki jo objavljamo tudi na naši spletni strani.

Svetovalna služba