Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/18

Novo šolsko leto se hitro približuje, zato vam v zloženki predstavljamo obvezne izbirne predmete, ki jih ponujamo učencem 6., 7. in 8. razreda za šolsko leto 2017/18.  Učenci so te dni dobili tudi prijavnico na obvezne izbirne predmete, ki jo morajo izpolniti in vrniti šolski svetovalni službi do petka, 2. junija.

Šolska svetovalna služba