Sedmošolci so obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se z našimi sedmošolci vključili v projekt Rastem s knjigo. Tako so učenci sedmih razredov  v petek, 15.  in  29. 9., obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti. Knjižničarka Vesna Radovanovič jim je pokazala, kako je urejena knjižnica, kako poiskati knjigo, seznanila pa jih je tudi s sistemom COBISS, ki so ga lahko na računalnikih v knjižnici tudi preizkusili in jim bo gotovo olajšal iskanje literature, ki jo bodo rabili za pisanje referatov, seminarskih nalog….Ob koncu obiska je vsak sedmošolec prejel knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo,  ki je bila letos s strani strokovne komisije izbrana na razpisu JAK. Knjigo smo uvrstili na seznam domačega branja pri slovenskem jeziku, tako da jo bo vsak sedmošolec gotovo prebral.

Zapisala: Zlatka Horvat, knjižničarka