Izbirni predmeti 2019/20

Učenci 6. 7. in 8. razredov so te dni prejeli prijavnice za obvezne izbirne predmete v šol. letu 2019/20.  Učenec lahko izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbirne predmete in postopek izbire predstavljamo v priloženi zloženki. Učenci naj prijavnice vrnejo razrednikom do srede, 22. 5. 2019.

Svetovalna služba