Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Šolskega tekmovanja, ki je bilo v torek, 12. 11. 2019, se je udeležilo 66 tekmovalcev od 4. do 9. razreda. Učenci so dosegli naslednje rezultate:
4. razred: 13 tekmovalcev          6 bronastih priznanj
5. razred: 9 tekmovalcev            6 bronastih priznanj
6. razred: 10 tekmovalcev          4 bronasta priznanja
7. razred: 17 tekmovalcev          9 bronastih priznanj
8. razred:  11 tekmovalcev         3 bronasta priznanja
9. razred: 6 tekmovalcev            2 bronasti priznanji

Na regijsko tekmovanje, ki bo 9. januarja na OŠ Bakovci, sta se uvrstili Laura Bea Burjan in Pia Recek iz 9. a razreda.
Vsem dobitnikom priznanj čestitam, hkrati se zahvaljujem mentorjem v posameznih razredih za opravljeno delo.

Branka Jančar, vodja šolskega tekmovanja