Spoštovani učenci in starši

Spoštovani učenci in starši!
Teče nov teden drugačnega dela. S skupnimi močmi se trudimo, da delo na daljavo poteka. Zaradi prezasedenosti oz. nezmogljivosti omrežja Arnes občasno ni moč dostopati do nalog. A nič ne de. V tem času lahko postorite kaj drugega. Učenci se lahko lotite kakšnega gospodinjskega opravila in s tem pripomorete, da boste vsi člani družine prej prosti.

V primeru vprašanj ali pomoči so vam na voljo učitelji, s katerimi pridno komunicirate preko e-pošte, vodstvo (sonja.cerpnjak@guest.arnes.si in simona.seruga@os3ms.si), za tehnične nasvete pa se obrnite na računalnikarja (bojan.kuprivec@guest.arnes.si ali info@os3ms.si). Naloge na spletni strani za delo na domu se sproti nalagajo, dopolnjujejo. Tudi stran bomo poskusili urediti, da bo bolj pregledna. Starejši učenci poskusite naloge reševati sami, mlajšim učencem pa seveda priskočite na pomoč starši.

Prepričana sem, da bomo skozi to obdobje prešli ter se vrnili na stare tirnice obogateni z novimi izkušnjami, ki nam bodo v življenju koristile. Vabim vas, da nam posredujete kakšne zanimive fotografije, da jih lahko objavimo na spletni strani šole ali na FB profilu. Fotografije pošljite na elektronski naslov: bojan.kuprivec@guest.arnes.si ali info@os3ms.si. Še naprej se bomo trudili ostati v stiku z vami. Objavljali pa bomo tudi zanimive prispevke za krajšanje časa, za ustvarjalnost, skratka za aktivno preživljanje prostega časa.

Ostanite zdravi, optimistični ter povezani pa čeprav na daljavo.

Ravnateljica Sonja Čerpnjak