Obvestilo CSD

Center za socialno delo svoje uporabnike obvešča, da v času epidemije lahko vloge za uveljavljane pravic iz javnih sredstev na enotah CSD Pomurje oddajo:

  • prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila
  • po e-pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila
  • po navadni pošti
  • v nabiralnik na posameznih enotah CSD
  • v izjemnih primerih po telefonu

Vloge po elektronski poti lahko vložite brez varnostnega podpisa, ki je sicer nuja. Center bo identiteto vložnika preverjal z drugimi načini. Sandra Fekonja, direktorica CSD Pomurje, predlaga, da uporabniki na vlogo napišejo svoj e-naslov in telefon, kjer bodo dosegljivi v primeru nejasnosti oz. nepopolne vloge. Še posebej v tem času je zaradi hitrega reševanja pomembno, da priložite vse možne priloge (npr. bančni izpiski). Če doma nimate skenerja, lahko izpolnjene vloge s podpisom in prilogami poslikate z mobitelom in pošljete na ustrezen e-naslov – gpcsd.mursk@gov.si za enoto Murska Sobota oziroma gpcsd.lenda@gov.si za enoto Lendava.
Vloge najdete na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/storitve/ oz. v fizični obliki tudi pred vhodi posameznih enot CSD Pomurje.
Vse to in še več si lahko preberete na: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/
V kolikor ste prejemnik pravic iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, denarno socialna pomoč …) in vam pravica poteče 31. 3. 2020 in vloge tokrat niste uspeli ali mogli oddati, se vam pravica avtomatsko podaljša do 30.4.2020. Vloge sicer še naprej morate redno oddajati kot do sedaj.

Šolska svetovalna služba