Stanje prijav za vpis v srednje šole

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2016/17 na dan 8. 4. 2016. Do dokumenta lahko dostopate tudi z naše spletne strani.

Šolska svetovalna služba