Izbirni predmeti 20/21

Učenci 6., 7. in 8. razredov bodo te dni prejeli prijavnice za obvezne izbirne predmete v šol. letu 2020/21. Učenec lahko izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbirne predmete in postopek izbire predstavljamo v priloženi zloženki.
Učenci naj prijavnice vrnejo razrednikom do petka, 29. 5. 2020.

Svetovalna služba