Stanje prijav za vpis v srednje šole

Od sinoči je znana informacija o številčni prijavi na srednje šole – torej stanje prijav.
Devetošolci tako lahko preverite, ali bo izbrani srednji šoli omejitev vpisa in ali bodo za vpis štele točke. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ je objavljeno ter vsakodnevno posodobljeno stanje prijav v posameznih programih nižjih in srednjih poklicnih ter strokovnih šol in gimnazij (pod naslovom: Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole).
Najkasneje do 16. 6. 2020 do 14. ure lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo v drug program ali šolo. Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo.
Pred morebitnim prenosom prijave se posvetujte s svetovalno službo v srednji šoli, kamor bi želeli prenesti prijavnico.

Šolska svetovalna služba