Obvestilo za starše pred ponovnim odprtjem

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, iz katerega izhaja, da se v ponedeljek, 1. 6. 2020, v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.
Dovolite mi, da se vam zahvalim za vso podporo in sodelovanje, ki ste ju skozi šolanje na daljavo nudili našim učiteljem. S skupnimi močmi nam je tudi v spremenjenih okoliščinah uspelo izpeljati zastavljene cilje. Naj bodo zadnji junijski tedni, ko se bodo učenci in učitelji ponovno srečali, namenjeni druženju in brušenju socialnih veščin, predvsem pa pristnimi človeškim stikom.
Ob ponovnem vračanju učencev vam posredujem nekaj osnovnih informacij, ki vam bodo koristile za lažjo organizacijo in čim manj stresen prehod.
V šolo se vračajo učenci po razporedu:

  • v ponedeljek, 1. 6. 2020, učenci 4. in 5. razreda in
  • v sredo, 3. 6. 2020. učenci 6., 7. in 8. razreda.

Ob vračanju bomo upoštevali osnovno izhodišče, da v šolo prihajajo le zdravi učenci. Starši boste prejeli izjave o zdravstvenem stanju vaših otrok. Podpisano izjavo naj otrok prinese s sabo in jo odda razredničarki. Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v razredu, še naprej prilagajala pouk na daljavo.

PREVOZI IN PRIHOD V ŠOLO

Vsi prevozi bodo potekali v skladu s priporočili NIJZ. Starše prosimo, da v čim večji meri sami poskrbite za individualne prevoze oz. otroke spodbujate, da pridejo v šolo peš. Učenci v stavbo vstopajo in iz stavbe izstopajo posamično. Starši v stavbo ne vstopajo.

Vozni red:

PRIHOD: Rakičan – OŠ III (8.00)
ODHOD: OŠ III – Rakičan (13.10, 13.55, 15.10)

Vhod v šolo:
4. in 5. razred: vhod razredna stopnja
6., 7., 8. razred: vhod predmetna stopnja

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot pred zaprtjem šol. Odjave in prijave prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, starši prehrano odjavite sami. Vse spremembe pri prehrani od 1. 6. 2020 naprej starši urejate sami.

POUK

Pouk bo potekal po rednem urniku, kot je bil v veljavi pred razglasitvijo epidemije. Predure odpadejo. Učenci bodo ostali v matičnih učilnicah, zato v 8. in 9. razredih ne bo skupin.
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo bo organizirano kot pred zaprtjem šol.
Potrudili se bomo, da bomo zadnje junijske šolske dni izpeljali tako, da bomo vsem otrokom zagotovil varnost ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Sprejeti ukrepi bodo pripomogli k zmanjšanju možnosti pojavitve morebitne okužbe. Želimo si, da zadnje šolske dni namenimo preverjanju, utrjevanju in poglabljanju znanja ter odpravljanju vrzeli v znanju, predvsem pa ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov.

Veselimo se ponovnega snidenja!

Ravnateljica Sonja Čerpnjak