Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Spoštovani starši,

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

– učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
– učenci od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Delo na daljavo za predmetno stopnjo

Pouk bo potekal preko spletnih učilnic Arnes ter videokonferenc Zoom. Dodatne informacije o poteku pouka bo šola objavljala na spletni strani, vsa dodatna navodila za učence pa bodo le-ti dobili od učiteljev v spletnih učilnicah.

Prevozi, prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje za razredno stopnjo poteka kot do sedaj.

Ostanimo zdravi.

Vodstvo šole