Če ne bomo brali, nas bo pobralo.
Tone Pavček
 
Delovni čas: vsak delovnik po šolskem koledarju od 7.30 do 14.30.
Izposoja na dom:
Učenci od 6. do 9. razreda od ponedeljka do petka v času, ki je namenjen individualni izposoji:
– od 8.00 – do 10.00
– od 11.00 – do 14.00
 

URNIK IZPOSOJE ZA RAZREDNO STOPNJO

ura ponedeljek torek sreda četrtek petek
1. ———- 3.a 2. a   1. a 
2.   5. c   1.b  3.b  4.a
3. ———- ———– ———— ——— ———–
4.   4. b    2.b  
5.     5.b 5.a  
rekreativni odmor        

 

6.          

Ostali učenci si lahko izposojate gradivo v knjižnici vsak dan v času,ki je določen za izposojo (od 8. – 10. ure in od 11. – 13.30), pred ali po pouku, lahko tudi v odmoru po opravljenem kosilu.

 

Knjižničarka Zlatka Horvat