Šolski donatorski sklad

Spoštovani!
V prilogi sta prošnja in pogodba za donacijo šolskemu skladu ter zloženka. Hvaležni bomo, če boste del sredstev namenili našemu šolskemu skladu.
Tudi na naši šoli smo pred leti ustanovili šolski sklad. Glavna dejavnost sklada je pridobivanje prostovoljnih prispevkov ter odločanje o uporabi oz. namenu teh sredstev.

Sredstva zbiramo preko:
– prostovoljnih prispevkov staršev, občanov,
– donacij podjetij,
– prodajnih akcij učencev,
– organiziranja različnih prireditev …

Zbrana sredstva razdeli šolski sklad namensko. Ob tem upošteva smernice upravnega odbora, ki jih usklajuje z vodstvom šole.

Namen ustanovitve sklada:

  • skrb za kvalitetnejši pouk,
  • zviševanje standarda znanja,
  • vzdrževanje in financiranje nadstandardne dejavnosti in opreme,
  • financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, projektov, tečajev …

Upravni odbor sestavljajo:

  • predsednik,
  • njegov namestnik,
  • člani sveta staršev,
  • predstavniki šole.

Prostovoljne prispevke lahko prispevate z nakazilom na šolski TRR številka 01280-6030671236, referenca: 00, sklic: 9002, s pripsom za ŠOLSKI SKLAD