Portal slovenske srednje šole

Spoštovani devetošolci in starši,
sporočamo vam, da je uradno zaživel nov portal Slovenske srednje šole https://slovenskesrednjesole.si/, namenjen predstavitvi in promociji vseh slovenskih srednjih šol.
Portal je nastal v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
Namen portala je zagotoviti staršem in devetošolcem vse potrebne informacije, ki so vezane na vprašanje kam na srednjo šolo in kako se vpisati v nadaljnje izobraževanje.
Izbira poklica je ena pomembnejših življenjskih prelomnic, zato na portalu združujemo vse potrebne informacije, da bo odločitev staršev in otrok lažja.
Na portalu je trenutno vključenih že 54 srednjih šol, ki skupaj predstavljajo več kot 239 izobraževalnih programov.

Šolska svetovalna služba