Programi, ki so za starše brezplačni:

 • dopolnilni pouk,
 • dodatni pouk,
 • jutranje varstvo za učence 1. razreda,
 • podaljšano bivanje,
 • interesne dejavnosti,
 • različne oblike individualne in skupinske učne pomoči učencem,
 • gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Programi, ki jih starši financirajo ali sofinancirajo:

 • naravoslovni teden za učence 7. razreda (CŠOD Gorenje, Zreče, 30. 11. – 4. 12. 2020),
 • zimska šola v naravi za učence 6. razreda (Rogla, 8. 2. – 12. 2. 2021),
 • naravoslovni teden za učence 4. razreda (CŠOD Lipa, Črmošnjice, 22. 3. – 26. 3. 2021),
 • letna šola v naravi za učence 5. razreda (učenje plavanja in spoznavanje obmorskega sveta), Strunjan – 7. – 11. 6. 2021,
 • plavalni tečaj (2. in 3. razred),
 • plesni tečaj (za učence 9. razreda),
 • gledališki in lutkovni abonmaji od 1. do 9. razreda,
 • ogled kulturnih prireditev (kino…),
 • šolske ekskurzije po programu,
 • tabori za nadarjene učence,
 • obogatitvene dejavnosti in ekskurzija za nadarjene učence.