Pravila o delovanju Šolskega sklada OŠ III Murska Sobota