Vabljeni k ogledu videa Talking Tom in Bralna značka, ki ga je za spodbujanje branja naredilo podjetje Outfit 7 Limited (dolžina  1,39 min). Do videa lahko dostopate preko te povezave.

Priporočilni seznam knjig za bralno značko – 2.razred

Priporočilni seznam knjig za bralno značko – 3.razred

Priporočilni seznam knjig za bralno značko – 4.razred

Priporočilni seznam knjig za bralno značko – 5.razred

Priporočilni seznam knjig za bralno značko – 6.razred

Nikoli ni prezgodaj!
Že pred rojstvom na
otroka ugodno vplivajo
petje, pogovor in branje.

Nikoli ni prepozno!
Z vsakim novim
besedilom se vedno
znova učimo branja.

Vsak čas je ravno pravi
za branje, pogovor
in prijetno druženje
ob branju.

Bralna značka, vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo, se je pred pol stoletja rodila na Koroškem, na Prevaljah, kjer sta jo osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke- so bile podeljene maja 1961 na Koroškem.
Gibanje za spodbujanje branja med mladimi se je hitro razširilo po Sloveniji. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Vanjo je vključenih več kot polovica osnovnošolcev. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vodijo jo mentorji po slovenskih šolah, od 90. leta dalje pa tudi v vrtcih in knjižnicah. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru S tovrstno dejavnostjo se dviga tudi bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.
Priporočilni seznami knjig z anotiranimi izbori mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo-so dostopni tudi na internetu www.bralnaznacka.si (PRIPOROČENE KNJIGE)

Dragi mladi bralci, z veseljem vas pričakujem v knjižnici!

Knjižničarka Zlatka Horvat