Učbeniški sklad

Preko učbeniškega sklada je bila vsem učencem omogočena izposoja učbeniških kompletov oz. posameznih učbenikov po razredih. Učenci so bili o izboru učbenikov pravočasno obveščeni, pred koncem šolskega leta pa so prinesli v knjižnico tudi prijavnice za izposojo učbenikov iz šolskega sklada. Tudi tokrat je bila izposoja učbenikov za učence brezplačna, prav tako pa so učenci prvih razredov brezplačno prejeli še delovne zvezke, ki so jih izbrale učiteljice v teh razredih, nakup pa je financiralo ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Vsak učenec je ob koncu šolskega leta dolžan učbenike vrniti nepoškodovane, sicer plača odškodnino, ki jo določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Izposoja vseh učbenikov je tokrat v celoti potekala preko COBISS programa. Skrbnica učbeniškega sklada je Zlatka Horvat, šolska knjižničarka.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022