Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu 2020/21

 

  Izbrani šport – ODBOJKA Nemščina I Računalniška omrežja
Elektrotehnika Nemščina II Sodobna priprava hrane
Likovno snovanje I Nemščina III Šport za sprostitev
Likovno snovanje II Obdelava gradiv – LES Šport za zdravje
Likovno snovanje III Obdelava gradiv – UMETNE SNOVI Turistična vzgoja
Multimedija Poskusi v kemiji Glasbena dela