KNJIŽNICA OSNOVNE ŠOLE III MURSKA SOBOTA

Šolska knjižnica, informacijsko in kulturno središče šole, ima za temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici informacijsko pismenost, ki pa se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenci v knjižnici pridobijo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.
Naša knjižnica se nahaja v mansardi prizidka na ok. 90 m2 površine. Namenjena je učencem in delavcem šole, radi pa jo obiščejo tudi starši naših učencev in bivši učenci šole. Poleg leposlovja  ponuja tudi strokovno gradivo za učence in učitelje in neknjižno gradivo. Urejena je po načelu prostega pristopa.

Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah:
   cicibani (1. – 3. razred) / rdeči trakovi
   pionirji (4. – 6. razred) / modri trakovi
mladinci (7. – 9. razred) / oranžni trakovi
   ljudsko slovstvo / vijolični trakovi

Strokovno gradivo za učence in učitelje je urejeno po sistemu UDK:

0   Splošno  (enciklopedije, priročniki, leksikoni…)
1    Filozofija. Psihologija. Etika.
2    Verstva. Teologija.
3    Družbene vede.
4
5    Matematika. Prirodoslovne vede.
6    Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
7    Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
8    Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9    Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina
Velik del gradiva za učitelje se nahaja v učilnicah, ker je tako lažje dostopno, nekaj pa ga je v knjižnici.
Knjižnica pri svojem delu uporablja program WinKnj (Mordicom d.o.o. iz Solkana), je pa tudi pridružena članica Cobissa.
V knjižnici je zaposlena višja knjižničarka in PRU slovenščine Zlatka Horvat.

KNJIŽNIČNI RED
Članstvo,  izposoja

– Člani šolske knjižnice so vsi učenci, učitelji in ostali delavci šole, po dogovoru pa tudi starši in bivši učenci naše šole.
– Članarine ni.
– Učenci dobijo ob prvem obisku knjižnice izkaznico, s katero si izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva in velja za vsa leta šolanja na naši šoli.
– Knjižnica je za izposojo odprta po urniku, objavljenem na spletni strani naše knjižnice in na vratih same knjižnice.
– Rok za vračilo izposojenega gradiva je 21 dni, za knjige domačega branja, angleške in nemške bralne značke pa 14 dni.
– Učenec si lahko podaljša izposojeno knjigo še za 7 dni, razen knjig za domače branje in za angleško oz. nemško bralno značko.
– Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, posamezne enciklopedije, …revije, časopisi) je uporabnikom knjižnice na voljo le v knjižnici in se ne izposoja na dom.
– Ob koncu šolskega leta morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.
– S knjižničnim gradivom uporabniki ravnajo skrbno. Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo nadomesti uporabnik z novim, po vsebini  enakovrednim gradivom – v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v knjižnici

–    Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
–    V knjižnici ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in različnih predvajalnikov glasbe.
–    V knjižnici ne tekamo, se ne skrivamo, ne vpijemo – obnašamo se tako, da ne motimo drugih.
–    To je prostor, kjer učenci lahko prebirajo različno knjižnično gradivo, se učijo, pišejo naloge, se pripravljajo na pouk, se tiho pogovarjajo s prijatelji  in najdejo svoj mir.