ROKI ZA NPZ

torek, 7. 5. – SLJ

četrtek, 9. 5.  – MAT

ponedeljek, 13. 5. – FIZ (9. razred), TJA (6. razred)

 

Šolski koledar 2023/24  MIZŠ