SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV

Zdravstveno varstvo šolarjev

Zdravstveno varstvo je ena izmed pomembnejših usmeritev dela osnovne šole in vsebuje neposredno varstveno in vzgojno komponento. Vzgojni del te naloge z ustreznimi spodbudami za primeren zdravstveni razvoj realizirajo vsi učitelji skladno z vsebinami učnega načrta, posebej pa poudarjamo naslednja področja: športna vzgoja, biologija, gospodinjstvo, prometna vzgoja in prehranjevanje.

Drugi del na področju zdravstvenega varstva pa izvaja Zdravstveni dom. Šolski dispanzer opravlja vse preventivne in kurativne zdravstvene storitve: sistematske preglede za učence 1., 3., 8. razreda, preglede šolskih novincev pred vstopom v šolo in vsa obvezna cepljenja.

Zobozdravstveno varstvo je organizirano v šolski zobni ambulanti. Obsega preventivo in kurativo. Poudarek je zlasti na preventivni zdravstveni dejavnosti.

Sanitarno – higienski nadzor na naši šoli opravlja Zavod za socialno medicino in higieno ter Republiška uprava za inšpekcijske službe

Pomen prehrane za zdravo življenje

Prehrana v veliki meri vpliva na zdravje in delovno sposobnost človeka. Še poseben pomen pa ima pravilno uravnotežena prehrana v dobi razvoja, saj je eden najosnovnejših temeljev za zdrav telesni in duševni razvoj otroka. Za zdravo in uravnoteženo prehrano bo v skladu s Pravili o šolski prehrani skrbela komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki učencev, staršev in učiteljev.

Učencem nudimo dnevne obroke (malica, kosilo, popoldanska malica), ki ustrezajo otrokovim potrebam.

Prometna varnost – VARNA POT V ŠOLO

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi. Za njihovo varnost pa smo dolžni poskrbeti odrasli. Vsaka vzgoja se začne najprej doma – tudi prometna. To pomeni, da za otrokovo varnost najprej poskrbijo starši. V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa je potrebno posebno skrb nameniti varovanju otrok. Zakon določa, da morajo učenci 1. razredov imeti spremstvo v šolo in domov. Spremljevalci so poleg odraslih oseb lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, vendar le s soglasjem staršev otroka, ki spremstvo potrebuje (obrazec za soglasje dobijo v šoli). Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu odsevnik – kresničko. Učenci 1. razredov pa morajo v šolo in iz nje okrog vratu nositi rumeno rutico. Otrok do 14. leta starosti mora imeti med vožnjo s kolesom, ali ko ga kot potnika vozimo na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem, na glavi kolesarsko čelado. Otroci se usposobijo za vožnjo kolesa, opravijo teoretični in praktični del kolesarskega izpita (v 5. razredu) in dobijo kolesarsko izkaznico, vključeni pa so tudi v projekt »Policist Leon svetuje«. Zaradi varnosti drugih učencev vožnje s kolesom ali s kolesom s pomožnim motorjem v šolo ne priporočamo. Za učence iz Rakičana in Pušče je organiziran prevoz s šolskim avtobusom in kombijem, učenci iz mesta pa v šolo prihajajo peš. Prihajanje v šolo z rolkami, rolerji itd. ni dovoljeno.

Za storjene prekrške prometnih predpisov mladoletnikov so odgovorni starši oz. skrbniki.

Varstvo pred požarom, elementarnimi nesrečami

Da bi se učenci in zaposleni kar najbolje pripravili na morebitne nesreče, bomo to šolsko leto izvedli krajšo večjo vajo evakuacije z vsemi pripadajočimi aktivnostmi.

Eko vsebine

SKRB ZA NEPOSREDNO OKOLICO ŠOLE – Postavitev novih košev za smeti, postavitev ptičjih krmilnic na zelenici pred šolo …
ZBIRALNE AKCIJE – papir, baterije, tonerji in kartuše, zamaški
ZELIŠČNI VRT

Skrb za urejen vrt, brez plevela. Seznanjanje učencev o različnih zeliščih. Opazovanje vrta v različnih letnih časih. Uporaba zelišč na naravoslovnih dnevih, v šolski kuhinji …

Sodelovanje na razpisih