Prijava za preizkus likovne nadarjenosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev za športni oddelek

Devetošolci ne pozabite na oddajo prijavnice za preizkus likovne nadarjenosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev za športni oddelek. Rok za oddajo je 4. 3. 2021.

Prijavo za preizkus likovne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v program Tehnik oblikovanja, učenci oddate do 4. marca 2021. Pošljete jo lahko po navadni pošti na naslov SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12 ali po e-pošti na naslov miljana.krstic@spts.si.

Preizkus boste izvedli v sredo, 17. marca 2021, ob 13. uri v učilnici 230.

Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 6B), pet  risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, uhu lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo.

Prijava k opravljanju preizkusa likovne nadarjenosti

Gimnazija – športni oddelek

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za športni oddelek, ki jih morajo kandidati predložiti do 4. marca 2021:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o red-nem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
  • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

 

Vse potrebne obrazce najdete tukaj:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Šolska svetovalna služba