Učbeniki, delovni zvezki, učna gradiva in potrebščine za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši in učenci!

Konec šolskega leta je pred vrati, vsi pa že razmišljamo o nakupu učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za prihodnje šolsko leto. Vse, kar bodo naši učenci potrebovali v novem šolskem letu, so skrbno izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev naše šole, seznam pa je potrdil Svet staršev OŠ III na korespondenčni seji.
Učbenike si lahko učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje vsem učencem od 1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej je izposoja za učence brezplačna. Učenci bodo učbenike prejeli v šoli v prvih dneh novega šolskega leta 2021/2022.
Če si kdo izmed učencev ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada in želi imeti lastne učbenike, morate starši izpolniti in podpisati izjavo, ki jo najdete spodaj (Priloga 2) in jo oddati ali poslati skrbnici učbeniškega sklada na šoli pred zaključkom šolskega leta.
Učbenike iz učbeniškega sklada, ki so jih imeli učenci izposojene, ob izteku šolskega leta urejene vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Nakup delovnih zvezkov oz. učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih bodo učenci prejeli brezplačno v šoli prvi dan pouka. Starši kupite samo ostale potrebščine.
Nakup delovnih zvezkov in učnih gradiv od 4. – 9. razreda, ki jih učenci potrebujejo v š. l. 2021/2022 (najdete jih v spodnjem seznamu), je prepuščen vaši lastni izbiri. Gradivo za izbirne predmete kupite le, če bo vaš otrok obiskoval izbirni predmet! Sami kupite tudi ostale potrebščine (Priloga 1).
Pri nakupu lahko izbirate med ponudbami, ki so jih za vas pripravile različne založbe oz. knjigarne, ki so šolo zaprosile za objavo in smo jim posredovali sezname vsega, kar bodo naši učenci potrebovali.  Povezave do teh ponudnikov najdete v Prilogi 3.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, učnih gradiv in potrebščin je tudi letos samo v elektronski obliki na naši spletni strani.

Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 522 34 62 (šolska knjižnica).

Zlatka Horvat, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Priloge:

Priloga 1: Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Priloga 2: Izjava odstopu od izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada

Priloga 3: Povezave do ponudnikov

Povezava na spletno stran DZS: https://www.dzs.si/, povezava do kataloga: https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021

Povezava na spletno stran Mladinske knjige: http://www.emka.si/

Povezava do Kleklove knjigarne: DRUŽINA d.o.o. PE Kleklova knjigarna, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4, tel: 059 080 632, email: kleklova.knjigarna@druzina.si

Povezava na spletno stran BAGS&MORE MURSKA SOBOTA , BTC IN MAXIMUS: https://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=1

Povezava na spletno stran Kopija-Nova d. o.o.: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=vd&pmid=chu0m5etmutq