Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Na spletnih straneh MIZŠ lahko devetošolci in starši spremljate, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

Če prihaja do tehničnih težav pri dostopanju do zgornjih spletnih povezav, lahko stanje prijavljenih na dan 4. 4. 2022 pogledate tudi na tej povezavi.

Šolska svetovalna služba

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost