3. predmet za NPZ v 9. razredu

Devetošolci bodo v mesecu maju 2023 pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.
Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2022/2023, so bili: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik. Za našo šolo je s sklepom ministra kot tretji predmet določen DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.
Več informacij za učence in starše najdete na spletni strani RIC.

Šolska svetovalna služba

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost