Devetošolci bodo v mesecu maju 2024 pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.
Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/2024, so bili: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina. Za našo šolo je s sklepom ministra kot tretji predmet določen FIZIKA.
Več informacij za učence in starše najdete na spletni strani RIC.

Šolska svetovalna služba