Spoštovani!

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 172/2021, v nadaljevanju ZOFVI-M) je na področje ureditve delovanja šolskega sklada med drugim prinesel tudi novost v zvezi z donacijami iz naslova dohodnine. ZOFVI-M spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da se iz šolskega sklada oziroma sklada vrtca lahko sredstva namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

ZOFVI-M tudi omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

Da bi bila donacija čim bolj enostavna, smo za vas pripravili obrazec (»Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole.

Kako lahko ŠOLSKEMU SKLADU OSNOVNE ŠOLE III MURSKA SOBOTA namenite del dohodnine?

Priložen obrazec (»Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«):

  • natisnete,
  • izpolnite s svojimi podatki (»Podatki o davčnem zavezancu«),
  • vpišete »Odstotek (%)« dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu (največ do 0,3 %) in
  • podpišete.

(V primeru, da nimate možnosti tiskanja, vam lahko učenec/-ka prinese obrazec v papirni obliki.)

Za oddajo obrazca imate 3 možnosti:

 1. obrazec oddate (lahko tudi učenec/-ka) v tajništvo šole ali razredniku,
 2. po pošti ali osebno na pristojni finančni urad ali

(primer: Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota)

 1. elektronsko preko spletnega portala FURS eDavki.

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« je dostopen na spletnem naslovu, v katerem:

– navedete ime našega šolskega sklada (Šolski sklad Osnovne šole III Murska Sobota) in davčno številko šole (53080548) ter

– vpišete »Odstotek (%)« dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu (največ do 0,3 %).

Hvaležni bomo vsakega vašega prispevka. Z zbranimi sredstvi bomo lažje uresničevali zastavljene cilje.

Predsednik šolskega sklada: Slavko Sapač

Ravnateljica: Sonja Čerpnjak