Objavljen je razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/24. Razpisna mesta si lahko ogledate v Prilogi 1 (razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij). Več informacij v zvezi z vpisom v srednjo šolo in sprejemom učencev v dijaške domove si lahko pogledate na spletni strani www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

Priloga 1

Šolska svetovalna služba