V sredo, 15. 11. 2023, je na šoli potekal FIT DAN. Učitelji so izvedli ure po FIT pedagogiki, ki temelji na strategiji učenja v gibanju. Učenci so skozi igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, utrjevali znanje ter aktivno raziskovali lastne gibalne in druge zmožnosti. Fit dan si je ogledala tudi koordinatorica programa Fit International ga. Barbara Konda.

Ana Balažic