Predstavitev projekta “Učimo se sreče”

V prvih razredih v času podaljšanega bivanja izvajamo projekt »Učimo se sreče«. Pomembna naloga tega projekta je tudi sodelovanje s starši, zato smo vzgojiteljice in učiteljice pripravile »delavnico sreče« za starše.
19. oktobra 2015 smo se zbrali na srečanju z naslednjo vsebino:
1.    predstavitev Glasserjeve teorije – osnovne potrebe otrok, ki so gibalo vsakega vedenja,
2.    predstavitev projekta, ki bo potekal v 1. razredih,
3.    delavnice« sreče«.
Oboji, tako starši kot učitelji, smo imeli občutek, da so bile delavnice zelo uspešne. V sproščenem vzdušju smo si izmenjali izkušnje in se lotili tem, ki so ključnega pomena pri vzgoji otrok.
Učteljice in vzgojiteljice prvih razredov