Gibanje je življenje in življenje je gibanje

S ponosom podpiramo in se priključujemo akciji Simbioza Giba!
Simbioza Giba je vseslovenski projekt na področju telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja, ki je že v lanskem letu povezal Slovenijo. Letos smo se tudi mi odločili, da ponudimo priložnost vsem generacijam od -9 mesecev do 100- let, da spoznavajo nove zvrsti aktivnosti športno rekreativne vadbe in se udeležijo različnih vadb vsak dan med 21. in 27. septembrom.
Šport je namreč izredno pomembna prvina kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije tudi v naši občini. Skozi projekt zagovarjamo, da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo in krepimo zavest o pomenu dnevnega gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (tretje) življenjsko obdobje.
Vabimo vas, da se udeležite različnih vadb, oblik rekreacije, športne rekreacije, športa in gibanja, ki smo jih pripravili v tednu akcije med 21. in 27. septembrom.
Rekreacijo bomo organizirali po urniku, ki je v prilogi.