Šolsko leto 2023/24

  • Poletna šola v naravi – 5. a in 5. b

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16