Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Obeleževanje tega dne je pomembno za ozaveščanje o razsežnosti težave in morebitnih rešitvah na vseh ravneh. V EU se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane (131 kg na prebivalca), katere tržna vrednost je ocenjena na 132 milijard evrov. Več kot polovica odpadne hrane (53 %) se zavrže v gospodinjstvih.

Po podatkih strokovnega spremljanja šolske prehrane, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), otroci v vrtcih in šolah najpogosteje zavračajo zelenjavo. Ta podatek ne preseneča, saj raziskave kažejo, da je zelenjava med najbolj nepriljubljenimi jedmi med otroci in odraslimi nasploh. Največjo težavo ob tem, po mnenju vzgojno-izobraževalnih zavodov, predstavljajo nezdrave prehranske navade otrok in neustrezen odnos do hrane. Ob ostankih zelenjave in zelenjavnih jedi šole na splošno poročajo še o ostankih juh, mesa, kruha, novih jedi in polnozrnatih izdelkov.

Vsak posameznik lahko pomaga pri zmanjševanju količine odpadne hrane.

Tudi na naši šoli si prizadevamo, da bi zmanjšali količino odpadne hrane. Ozaveščanju glede pereče problematike smo se posvetili predvsem ta teden, temu pa namenjamo pozornost tudi celo šolsko leto.