Razširjeni program (po načelu prostovoljnosti)

Programi, ki so za starše brezplačni:

 • dopolnilni pouk
 • dodatni pouk
 • jutranje varstvo za učence 1. razreda
 • podaljšano bivanje
 • interesne dejavnosti
 • različne oblike individualne in skupinske učne pomoči učencem

Programi, ki jih starši financirajo ali sofinancirajo:

 • letna šola v naravi za učence 5. razreda (učenje plavanja in spoznavanje obmorskega sveta) – Strunjan (11.– 6. 2018)
 • naravoslovni teden za učence 4. razreda (Škorpijon – Sv. Duh na Ostrem Vrhu, 22. 1.– 1. 2018) in 7. razreda (Rak – Škocjan – 19. 2.–23. 2. 2018)
 • zimska šola v naravi (Kranjska Gora, 5. 2.– 2. 2018)
 • intenzivne pevske vaje
 • plavalni tečaj 2. razred
 • plesni tečaj (za učence 9. razreda)
 • tabor – Opazujem, razmišljam, eksperimentiram … (ob koncu pouka) za učence od 9. do 14. leta
 • počitniške ustvarjalnice »Igrajmo se zgodbo«
 • gledališki in lutkovni abonmaji od 1. do 9. razreda
 • ogled kulturnih prireditev (opera, kino …)
 • šolske ekskurzije po programu
 • ekskurzija za nadarjene učence