Razširjeni program (po načelu prostovoljnosti)

Programi, ki so za starše brezplačni:
–    dopolnilni pouk
–    dodatni pouk
–    jutranje varstvo za učence 1. razreda
–    podaljšano bivanje
–    interesne dejavnosti
–    različne oblike individualne in skupinske učne pomoči učencem

Programi, ki jih starši financirajo ali sofinancirajo:
–    letna šola v naravi za učence 5. razreda (učenje plavanja in spoznavanje obmorskega sveta) – Strunjan
–    naravoslovni teden za učence 4. in 7. razreda
–    smučarski tečaj – Rogla
–    pevska šola v naravi – Hodoš
–    plavalni tečaj (2. in 3. razred)
–    plesni tečaj (za učence 9. razreda)
–    tabor – Opazujem, razmišljam, eksperimentiram … (ob koncu pouka), za učence od 9 do 14 let
–    počitniške ustvarjalnice »Igrajmo se zgodbo«
–    gledališki in lutkovni abonmaji od 1. do 9. razreda
–    ogled kulturnih prireditev (opera, kino…)
–    šolske ekskurzije po programu
–    ekskurzija za nadarjene učence
–    ekskurzija za uspešne učence