Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu

2017/18

Ansambelska igra
Elektrotehnika
Glasbena dela
Izbrani šport – odbojka
Kemija v življenju
Likovno snovanje 1
Likovno snovanje 2
Načini prehranjevanja
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv: les
Obdelava gradiv: umetne snovi
Poskusi v kemiji
Robotika v tehniki
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Vzgoja za medije: tisk