Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu

2018/19

Ansambelska igra
Glasbeni projekt
Kemija v življenju
Likovno snovanje 1
Likovno snovanje 2
Načini prehranjevanja
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv: les
Poskusi v kemiji
Računalniška omrežja
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Turistična vzgoja
Vzgoja za medije: radio