Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu

Izbrani šport – odbojka
Kemija v življenju
Poskusi v kemiji
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne snovi
Elektrotehnika
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Turistična vzgoja
Vzgoja za medije: televizija

Izbirni predmeti 2016/17 (pdf)