Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Delo šolskega parlamenta koordinira mentorica otroškega parlamenta Darja Žižek. Število predstavnikov posamezne oddelčne skupnosti se določi glede na število oddelkov v šoli.
Namen otroškega parlamenta je, da učenci javno spregovorijo o svojih vprašanjih, ki so pomembna v okolju, kjer živijo, se šolajo, preživljajo prosti čas. Pri tem učenci pričakujejo pozornost in sodelovanje šole, lokalnih ter vladnih in nevladnih organizacij pri uresničevanju njihovih pobud. Otroški parlament deluje na šolski, občinski in nacionalni ravni. Vsako leto učenci na nacionalnem parlamentu izberejo temo za naslednje šolsko leto. Letošnja tema se nadaljuje iz lanskega leta in ima naslov DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.