Tekmovanja

Učenci pod vodstvom mentorjev sodelujejo na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih in na področju interesnih dejavnosti.
Slovenščina Cankarjevo priznanje. Bralna značka.
Angleščina

Tekmovanje iz angleščine – tekmujejo učenci 8. in 9. razredov.

Angleška bralna značka – tekmujejo učenci od 4. razreda dalje.

Nemščina

Nemška bralna značka – tekmujejo učenci 4. razreda in od 7. razreda dalje.

Tekmovanje iz nemščine – tekmujejo učenci 9. razredov.

Geografija Tekmovanje iz geografije.
Zgodovina Tekmovanje iz zgodovine.
Likovna umetnost Sodelovanje na različnih likovnih natečajih.
Glasbena umetnost Revija pevskih zborov, nastopi na šolskih in drugih prireditvah. Regijsko tekmovanje.
Matematika Logika. Vegovo priznanje. Računanje je igra. Logična pošast.
Fizika Stefanovo priznanje.
Kemija Preglovo priznanje.
Biologija Proteusovo priznanje. Sladkorna bolezen.
Naravoslovje Kresnička.
Raziskovalne naloge Različna predmetna področja.
Tehnično področje

Srečanje mladih tehnikov Pomurja.

Srečanje mladih tehnikov Republike Slovenije.

Promet Kaj veš o prometu. ETEC.
Šport, šah Atletika, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, badminton. Zlati sonček, Krpan, športna značka.
Različna predmetna področja Prvaki znanja.

V tem šolskem letu bomo na šoli organizirali regijska tekmovanja:
  • Kaj veš o prometu
  • ETEC
  • Modelarstvo
  • Konstruktorstvo
Državno tekmovanje:
  • Logika – 22. 10. 2016