Učenci pod vodstvom mentorjev sodelujejo na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih in na področju interesnih dejavnosti.

Slovenščina Cankarjevo priznanje. Bralna značka.
Angleščina Tekmovanje iz angleščine – tekmujejo učenci 8. in  9. razredov.
Angleška bralna značka – tekmujejo učenci od 4. razreda dalje.
Nemščina Nemška bralna značka –  tekmujejo učenci 4. razreda in od 7. razreda dalje.
Tekmovanje iz nemščine – tekmujejo učenci 9. razredov.
Zgodovina Tekmovanje iz zgodovine.
Likovna umetnost Sodelovanje na različnih likovnih natečajih.
Glasbena umetnost Revija pevskih zborov, nastopi na šolskih in drugih prireditvah.
Matematika Logika. Vegovo priznanje. Računanje je igra. Logična pošast.
Fizika Stefanovo priznanje.
Kemija Preglovo priznanje.
Biologija Proteusovo priznanje. Sladkorna bolezen.
Naravoslovje Kresnička.
Raziskovalne naloge Različna predmetna področja.
Tehnično področje Srečanje mladih tehnikov Pomurja. Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav.
Srečanje mladih tehnikov Republike Slovenije.
Promet Kaj veš o prometu. ETEC.
Šport, šah Atletika, gimnastika, dodge ball, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, namizni tenis, badminton, judo, šah. Zlati sonček, Krpan, športna značka.
Različna predmetna področja Prvaki znanja.

V tem šolskem letu bomo na šoli organizirali regijska tekmovanja:
Športna tekmovanja
Kaj veš o prometu
ETEC
Modelarstvo

Konstruktorstvo