Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni
Pravila hišnega reda na šoli
Vzgojni načrt
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca/ke s statusom
Subvencioniranje šole v naravi
Pravila šolskega reda
Seznam kršitev, postopkov in  ukrepov
Pravilnik o podeljevanju pohval
Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Pravila za vzpostavitev notranje poti za prijavo in Vzpostavitev notranje poti za prijavo po zakonu o zaščiti prijaviteljev