PREDMETNIK za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET

Tedensko število ur

  1. razred

2. razred

3. razred

Slovenščina

6

7

7

Matematika

4

4

5

Tuj jezik

/

2

2

Likovna umetnost

2

2

2

Glasbena umetnost

2

2

2

Spoznavanje okolja

3

3

3

Šport

3

3

3

Skupaj:

20

23

24

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

Interesna dejavnost

2

2

2

NIP tuji jezik

2

/

/

Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi

15 dni oz. 3 tedni

PREDMETNIK za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET

Tedensko število ur

4. razred

5. razred

6. razred

Slovenščina

5

5

5

Matematika

5

4

4

Tuji jezik

2

3

4

Likovna umetnost

2

2

1

Glasbena umetnost

1,5

1,5

1

Družba

2

3

Geografija

1

Zgodovina

1

Naravoslovje in tehnika

3

3

Naravoslovje

2

Tehnika in tehnologija

2

Gospodinjstvo

1

1,5

Šport

3

3

3

Skupaj:

23,5

25,5

25,5

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

Interesna dejavnost

2

2

2

Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi

15 dni oz. 3 tedni

RAZŠIRJENI PROGRAM

Neobvezni izbirni predmet

2/1

2/1

2/1

PREDMETNIK za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET

Tedensko število ur

7. razred

8. razred

9. razred

Slovenščina

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

4

Tuji jezik

4

3

3

Likovna umetnost

1

1

1

Glasbena umetnost

1

1

1

Geografija

2

1,5

2

Zgodovina

2

2

2

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

1

1

Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

2

Naravoslovje

3

Tehnika in tehnologija

1

1

Šport

2

2

2

Izbirni predmet 1

1 oz. 2

1 oz. 2

1 oz. 2

Izbirni predmet 2

1

1

1

Skupaj:

27 oz. 28

27,5 oz. 28,5

27,5 oz. 28,5

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

Interesna dejavnost

2

2

2

NIP tuji jezik

2

2

2

Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi

15 dni oz. 3 tedni

FLEKSIBILNI PREDMETNIK