Pouk se začne ob 8.15 uri.

*Učenci razredne stopnje imajo rekreacijski odmor fleksibilno po potrebi.

Podaljšano bivanje 1. – 3. r.: od 12.00 do 15.00; dežurstvo do 16.10.

–  kosilo,
–  usmerjeni prosti čas,
–  samostojno učenje,
–  neusmerjeni prosti čas,
–  interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje 4. – 5. r.: od 12.50 do 14.30; dežurstvo do 16.10.

Jutranje varstvo 1. r.: od 6.15 do 8.15.