Bolnišnični oddelek

V bolnišnični oddelek osnovne šole so vključeni otroci s kratkotrajnimi obolenji in boleznimi, dolgotrajno bolni otroci in težko bolni otroci. V tem oddelku se izvaja program osnovne šole. Delo poteka v manjši skupini, pogosto zaradi bolezni ali zdravljenja tudi individualno. Aktivnosti posameznega otroka so v dogovoru z zdravnikom oz. medicinskim osebjem po obsegu in kompleksnosti prilagojene njegovim zmožnostim ter v sosledju s podajanjem učne snovi v otrokovi matični šoli. Pri samem šolskem delu in drugih aktivnostih ima pomembno vlogo motivacija, saj se bolni otroci zaradi strahu glede bolezni in poteka zdravljenja težje zberejo.
Cilji bolnišničnega vzgojno-izobraževalnega dela so predvsem: preprečevanje prekinitve šolskega dela, osmisliti in obogatiti dneve v bolnišnici, preprečevati občutek osamljenosti, tesnobe ter lažje sprejemanje bolezni in bivanja v bolnišnici. Pri tem imajo pomembno vlogo ustvarjalne dejavnosti, ki so sestavni del bolnišničnega zdravljenja. Učno delo in druge aktivnosti potekajo v spodbudnem okolju, s poudarkom na otrokovi ustvarjalnosti, samostojnosti in pridobivanju pozitivne samopodobe. Pouk poteka v prostoru, ki je namenjen vzgojno-izobraževalnemu delu v bolnišničnem oddelku, velikokrat pa zaradi narave bolezni tudi ob bolniški postelji.
Pri delu z bolnim otrokom je nujna komunikacija med zdravnikom, medicinskim osebjem in bolnišničnim učiteljem oz. strokovnim timom. Še posebej je pomembno sodelovanje med bolnišničnim učiteljem in starši. Bolnišnični učitelj jih seznani s cilji, načinom in obsegom bolnišničnega šolskega dela ter sproti obvešča o sodelovanju njihovega otroka pri šolskem delu.
Na ravni celotne države deluje tudi strokovni aktiv bolnišničnih učiteljev Slovenije.

bolnisnicni_oddelek