Kotiček svetovalne službe

“Stvari nikoli niso takšne kot so. Vedno so to, kar z njimi napravimo.
Ne pustite stvari naključju, raje se obrnite na šolsko svetovalno službo.
Skupaj zmoremo več! ”
Pozdravljeni na spletni strani svetovalne službe OŠ III Murska Sobota!
Z raznimi prispevki, spletnimi povezavami, nasveti vam bomo pomagali pri premagovanju težav, soočanju z novimi izzivi, vas seznanili z raznimi vsebinami, ki se dotikajo našega dela.

Uspešno učenje:

uspesno uecenje


Izbirni predmeti

IP


 

Poklicna orientacija

Program poklicne orientacije

Moja izbira

 


 

Vpis v prvi razred

Z lahkimi koraki v šolo

Postopek vpisa v prvi razred


 

Razedne ure

Program razrednih ur

 


 

Nadarjeni učenci

Delo z nadarjenimi učenci

 


 

Vpis v srednjo šolo

Roditeljski sestanek 9. razredi

Rokovnik za vpis

Razpisana mesta s kazalom regij

Razpis za sprejem v dijaške domove

Prijava za vpis v srednjo šolo

Informacije o številu prijav

Štipendije

Državna štipendija

 


Nacionalno preverjanje znanja

Informacije o nacionalnem preverjanju znanja