Organizacijska shema

Ravnateljica šole:
Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice:
Ana Balažic
Poslovna sekretarka:
Julijana Klement
Računovodstvo:
VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba:
Dominika Sraka – psihologinja
Drugi strokovni delavci:
Bojan Kuprivec, računalnikar – org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka
Milena Novak, skrbnica učbeniškega sklada
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilne specialne pedagoginje OŠ IV Murska Sobota
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem:
Zdenka Maučec Slavic
Jasna Balažic
Maša Sabotin
Informator:
Anita Meško
Kuhinjsko osebje:
Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Marjana Zelko in Danijela Kerec          
Vzdrževalci:
Tomislav Ružič, Drago Žerdin,
Branko Šebjan (športna dvorana od 17. ure naprej)
Čistilke:
Mira Muršič, Cvetka Cener, Anica Dervarič, Danica Janžek, Katja Dervarič, Špela Peček, Vesna Čuk
Javna dela:
Romska pomočnika: Jožica Horvat, David Horvat
Psihologinja: Brina Vlaj