Organizacijska shema

Ravnateljica šole: Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice: Simona Šeruga
Tajnica: Julijana Klement
Računovodstvo: JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba: Dominika Sraka – psihologinja
Drugi strokovni delavci: Bojan Kuprivec, računalničar –  org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
Milena Novak, skrbnica učbeniškega sklada
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota.
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem: Zdenka Maučec Slavic
Jasna Balažic
Maša Sabotin
Polonca Koltaj
Barbara Kumin

Kuhinjsko osebje:

 

Malice in kosila pripravljajo: kuharja Simon Zver in Tomaž Rajh ter Nevenka Korez, Danijela Kerec in Katja Dervarič

 

Vzdrževalci: Boris Cör,
Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 ure naprej)
Čistilke: Mira Muršič, Cvetka Cener (nadomešča jo Marjana Sabotin), Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Sonja Lovrenčec), Katja Dervarič in Špela Peček
Romski pomočnici: Viktorija Kolar, Damjana Pestner (projekt)
Javna dela: Mateja Car (učna pomoč), Natalija Cigüt (informatorka)