Ravnateljica šole: Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice: Simona Šeruga
Tajnica: Julijana Klement
Računovodstvo: JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba: Dominika Sraka – psihologinja
Drugi strokovni delavci: Bojan Kuprivec, računalničar –  org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota.
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem in učencem: Zdenka Maučec Slavic, Maša Sabotin, Polona Koltaj, Natalija Bencik
Kuhinjsko osebje: Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Barbara Kumin, Danijela Kerec in Katja Dervarič
Vzdrževalci: Boris Cör,
Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 ure naprej)
Čistilke: Mira Muršič, Marjana Sabotin, Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Gabrijela Mesarič), Katja Dervarič in Špela Peček
Romska pomočnica: Damjana Pestner (projekt)
Javna dela: Melani Vrbec (učna pomoč), Viktorija Kolar (informatorka)