Organizacijska shema

Ravnateljica šole: Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice: Simona Šeruga
Tajnica: Julijana Klement
Računovodstvo: JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba: Dominika Sraka – psihologinja
Drugi strokovni delavci: Bojan Kuprivec, računalničar –  org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka
Milena Novak, skrbnica učbeniškega sklada
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota.
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem: Zdenka Maučec Slavic
Jasna Balažic
Maša Sabotin
Polonca Koltaj
Informator: Berbara Kumin
Kuhinjsko osebje: Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Nevenka Korez, Danijela Kerec in Katja Dervarič
Vzdrževalci: Boris Cör,
Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 ure naprej)
Čistilke: Mira Muršič, Cvetka Cener (nadomešča jo Marijana Sabotin), Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Sonja Lovrenčec), Katja Dervarič in Špela Peček
Javna dela: Romski pomočniki: Viktorija Kolar, Damjana Pestner (projekt)
Učna pomoč: Mihaela Ružič in Staša Špur