Organizacijska shema

Ravnateljica šole: Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice: Ana Balažic
Tajnica: Julijana Klement
Računovodstvo: JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba: Dominika Sraka – psihologinja
Drugi strokovni delavci: Bojan Kuprivec, računalničar –  org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka
Milena Novak, skrbnica učbeniškega skladaDodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota.
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem: Zdenka Maučec Slavic
Jasna Balažic
Maša Sabotin
Polonca Koltaj
Informator: Marjana Sabotin
Kuhinjsko osebje: Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Marjana Zelko in Danijela Kerec
Vzdrževalci: Tomislav Ružič, Drago Žerdin,
Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 ure naprej)
Čistilke: Mira Muršič, Cvetka Cener (nadomešča jo Marija Zver), Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Sonja Lovrenčec), Katja Dervarič, Špela Peček, Vesna Čuk
Javna dela: Romski pomočniki: Viktorija Kolar, Damjana Pestner (projekt)
Učna pomoč: Vida Nemec, Andrej Šiftar