Naša vizija

NAŠA VIZIJA

»Odprimo vrata znanju,

ker si to želimo, zmoremo in

z njim živimo.

Šola naša naj bo varna,

brez nasilja in ustvarjalna.«

 

NAŠE POSLANSTVO

Z motivacijo razvijati samozavestne,

spoštljive, ustvarjalne in razgledane osebnosti

ter jih spodbujati k rezultatom,

ki so jih sposobni doseči

za življenje v prihodnosti.

 

NAŠE VREDNOTE

– znanje – odgovornost
– vedoželjnost – prijaznost
– strpnost – spoštovanje

 

NAŠA NAČELA

Na naši šoli vsi:

– Pridobivamo nova znanja za življenje.
– Smo vljudni in zgled ostalim.
– Upoštevamo – sprejemamo druge in drugačne.
– Smo odgovorni za svoja dejanja.
– Spoštujemo lastnino šole in drugih.
– Skrbimo za urejenost šole in okolice.