Učitelji in razredi

1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1. – 3. razred)

Razred

Razrednik

(vodi interesno dejavnost)

Učitelj PB oz. 2. učitelj, vzgojitelj Učilnica Nadstr.
1. a Alenka Grčar (likovna ustvarjalnica) Simona Šeruga – organizator šolske prehrane, Ingrid Hari 1/2 I.
1. b Ksenija Halas (šah, planinski krožek) Suzana Varga (Lego Dacta) 1/3 I.
2. a Nataša Kutoš Sečko (gimnastika) Milena Novak (likovna ustvarjalnica) 1/4 I.
2. b Mojca Zauneker (gimnastika) Marija Veren (šah) 1/1 I.
3. a Nada Perš (Lego Dacta) Mira Pojbič Vöröš (nemške urice) 2/4 II.
3. b Darja Žižek Aleksandra Grah (namesto Silve Klanfar) (pravljični krožek, bralni klub, “Odštekaj se”) 2/3 II.

2. vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5. razred)
Razred

Razrednik

(vodi interesno dejavnost)

Učitelj PB Učilnica Nadstr.
4. a Tanja Roš

Gordana Kolarič

 

Ana Balažic (planinski krožek, memoriada)

2/6 II.
4. b  Suzana Juteršnik (Lego Dacta) 2/1 II.
5. a Gabrijela Mastnak (naravoslovna ustvarjalnica) Branka Jančar M/4 M.
5. b Darko Vrebac M/1 M.
Romska pomočnica: Viktorija Kolar

Romska pomočnica v projektu »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«: Damjana Pestner – skupaj z OŠ IV Murska Sobota.

Bolnišnični oddelek: Marija Boldižar

Jutranje varstvo: Milena Novak (učilnica 1/6)

3. vzgojno-izobraževalno obdobje (6. – 9. razred)

Razred Razrednik

Poučuje

(vodi interesno dejavnost)

Matična učilnica Nadstr.
6. a Tjaša Šimonka GUM, OPZ, MPZ, IP ANI, IP GLP 8 iI.
6. b Simona Prša NAR, KEM, IP KEŽ, IP POK, DOP, DOD, ISP 4 III.
7. a Tadeja Gobar TJA, NIP, DSP (hitro branje) 7 II.
7. b Simona Mavrič Kustec TJA, DSP, ISP (skupnost učencev) 15 I.
8. a Zorica Rojko Horvat Zorica Rojko Horvat 6 III.
8. b Zorica Sečko ZGO, DKE, IP RAD, ISP 9 II.
9. a Slavko Sapač MAT, FIZ, DOP, DOD (logika, strelski krožek) 11 II.
9. b Gordana Kolarič GEO, OPB, IP TVZ 12 II.

Nerazredniki:

Učitelj Poučuje (vodi interesno dejavnost) Učilnica Nadstr.
Tina Kur TJA, DOD, DOP 10 II.
Vida Vratuša Podojsteršek SLJ, DOD, DOP 5 III.
Terezija Gujtman SLJ, DOP, DOD 14 I.
Miran Podojsteršek TIT, FIZ, IP OGL, NTE (prometni krožek, modelarski krožek) 21 P
Suzana Novak TJN, NIP, NI1, NI2, NI3, DSP 16 I.
Mario Čep ŠPO, ŠSP ŠD P
Franc Bencak LUM, LS1, LS2, ISP, DSP 13 I.
Branka Jančar SLJ, OPB
Anica Nerad GOS, BIO, DSP, DOD, SPH, NPH 3 III.
Polonca Horvat ŠPO, ŠZZ, ISP, (dodgeball, gimnastika) ŠD P
Bojan Kuprivec Računalnikar, NTE, IP ROM, DSP, (računalniški krožek) 1 III.
Ana Balažic MAT, SLJ, DOP, DOD, DSP, ISP, OPB M/6 prizidek
Marija Boldižar Bolnišnični oddelek